Yrittäjän työtulo määritellään suoritetun työn hinnan mukaan. Työtulo lasketaan sen mukaan, kuinka paljon palkkaa maksettaisiin vuositasolla työntekijälle, joka tekisi yrittäjän tekemän työn.

Kaikilla aloilla ei ole vakiintunutta työn hintaa, joten usein yrittäjä on itse paras taho arvioimaan sen. Työtulo vastaa aina tehdyn työn hintaa riippumatta siitä, onko työ tuottanut yritykselle voittoa tai tappiota.

Työtulo kannattaa arvioida oikein, sillä työtulon merkitys yrittäjän tulevaisuuden suunnittelussa ja sosiaaliturvassa on suuri. Minimimaksuista seuraa minimiturva. Työtulo määritellään aina vuositasoisena, mutta sitä voi myös muuttaa kesken vuoden.

YEL-työtulon alaraja muuttuu vuosittain. Vuonna 2023 se on 8575,46 euroa. Työtulon yläraja ja määrä, joka mahdollistaa työttömyysturvan, tarkistetaan vuosittain.

Työtulon vahvistaa kunkin yrittäjän ilmoituksen pohjalta eläkevakuutuksen myöntävä eläkelaitos. Muutokset omaan työtuloon kannattaa päivittää aina, sillä siten yrittäjän sosiaaliturva pysyy ajan tasalla.

Työtulo myös joustaa: voit taloudellisesti hyvinä vuosina maksaa tilapäisesti suurempaa YEL-maksua – vaikka joka vuosi, jos tilanteesi mahdollistaa sen. YEL-maksun alennuksissa on tiukemmat rajat. Joustosta ilmoitetaan omaan työeläkelaitokseen, ja se koskee yhtä kalenterivuotta kerrallaan.

https://www.etk.fi/suomen-elakejarjestelma/elaketurva/tyoelaketurvan-kattavuus-ja-vakuuttaminen/yel-yrittajat/