Miten varmistan jaksamiseni? Työ saattaa aika ajon kuormittaa tekijäänsä kohtuuttomasti on sitten kyse palkkasuhteessa tehdystä tai itsensä työllistäjän työstä. Ongelmatilanteissa palkkasuhteista työntekijää turvaavat työlait ja auttaa työterveyshuolto, mutta itsensä työllistäjän on itse järjestettävä työnsä ja elämänsä niin, että työ ei kuormita häntä liiaksi. On tärkeää, että itsensä työllistäjä saa riittävän toimeentulon, että työ on tarpeeksi mielekästä ja että hän pystyy myös pitämään välttämättömiä taukoja työnteossa menettämättä toimeentuloaan tai asiakkaitaan. Muutoin vaarana on uupuminen.

Optimitilanteessa palkkasuhteinen työntekijä saa varsinkin uransa alkutaipaleella tukea kollegoilta ja työnjohdolta, mutta itsensä työllistäjän täytyy ratkaista kaikki jokapäiväiseen työhön liittyvät pulmat itse tai tukeutua mahdollisiin verkostoihinsa.

Ylikuormittuminen ja uupumus yleistyvät jatkuvasti työelämässä ja muualla yhteiskunnassa. Myös opiskelijoihin kohdistuu koko ajan enemmän paineita opinnoissa edistymisestä ja nopeasta valmistumisesta. Työmarkkinoille siirtyminen herättää monissa epävarmuutta ja jopa pelkoa. Jos ei tunne työelämän ja oman alansa käytäntöjä riittävän hyvin, voi työnhaku tuntua hyvin vaikealta. Usein myös tuntuu siltä, että jo ensimmäistä työpaikkaa hakiessa täytyisi olla paljon kokemusta, ja epäonnistuneet työnhakuyritykset voivat painaa mieltä. Monilla nuorilla ammattilaisilla on siis harteillaan painolastia jo työelämään siirtyessä.

Itsensä työllistäjän kannattaa hankkia itselleen työterveyspalvelut. Kela korvaa osan kuluista, ja loput ovat verovähennyskelpoisia. Yksityiset työterveyspalvelut on tosin suunnattu isommille yrityksille, mutta palveluiden hintatasoa ja sisältöä kannattaa silti tutkia. Mahdollista on myös tukeutua kunnallisiin palveluihin, ja niin moni itsensä työllistäjä tekeekin. Oman terveyshuollon suunnittelu ja järjestäminen tavalla tai toisella on ehdottoman tärkeää, sillä oma terveys on itsensä työllistäjän tärkein pääoma.

Moni itsensä työllistäjä kokee stressiä riittävän toimeentulon turvaamisesta itselleen ja mahdollisesti perheelleen. Työuraansa aloittavan itsensä työllistäjän voi olla vaikea hahmottaa sitä kokonaisuutta, joka muodostuu toimeksiantojen hankkimisesta ja saamisesta, hinnoittelusta, aikatauluista, työn laadusta, asiakkaiden pitämisestä ja työn tauottamisesta. Näihin kysymyksiin voi hakea vastauksia koulutuksen tai erilaisten verkostojen kautta. Myöhemmässä vaiheessa kokemus auttaa haasteiden voittamisessa.

Oman jaksamisen keskiössä on se, että on osannut ottaa huomioon työnsä hinnoittelussa oleelliset vakuutus-, eläke- ja työterveyskulut sekä välttämättömän loma-ajan kustannukset. Nämä kustannukset tulee siis sisällyttää myytävien tuotteiden tai palveluiden hintaan alusta lähtien.

Itsensä työllistäjän työtä kuvaa kaksi sanaa: vapaus ja epävarmuus. Vapaus on kompleksinen käsite ja suhteellista, eikä siitä sen enempää tässä yhteydessä. Epävarmuudesta puolestaan sanotaan, että toiset sietävät sitä paremmin kuin toiset. Kysymys voi olla luonteenpiirteestä, mutta todennäköisemmin kyse on kuitenkin siitä, että on olemassa varasuunnitelmia, jos ensisijaiset tavoitteet jäävät toteutumatta.

Oman kehon ja mielen terveys on syytä ottaa vakavasti hyvissä ajoin, eikä polttaa kynttilää molemmista päistä ja keskeltä. Terveyteen ja jaksamiseen liittyvät asiat ovat järjestettävissä, mutta ne vaativat myös ylläpitoa.

https://www.ttl.fi/yrittaja/