Pidemmissä työkyvyttömyystilanteissa on mahdollista saada työkyvyttömyyseläkettä. Yrittäjä saa työkyvyttömyyseläkkeen samoin perustein kuin työntekijäkin. Eläke myönnetään, jos laissa määritellyt edellytykset työkyvyn alenemasta täyttyvät.

Työkyvyn arvioi hoitava lääkäri. Hän kirjoittaa siitä B-lausunnon, joka liitetään eläkehakemukseen. Kelan ja vakuutusyhtiön lääkärit arvioivat tämän lausunnon perusteella, oletko oikeutettu haettaviin etuuksiin. Päätöksen tekee eläkekäsittelijä näiden asiantuntijoiden ja tarvittaessa lakimiehen avulla.

Mikäli yrittäjän työkyvyttömyys on seurausta tapaturmasta tai sairaus on ammattitauti ja yrittäjällä on tapaturmavakuutus, voi hän saada korvauksia myös kyseisestä vakuutuksesta.

Työkyvyttömyyseläkkeitä ovat kuntoutustuki, osatyökyvyttömyyseläke tai osakuntoutustuki ja täysi työkyvyttömyyseläke.

Työkyvyttömyyseläkkeen määrä määräytyy yrittäjän työtulon perusteella.

https://www.tyoelake.fi/elakkeet-eri-elamantilanteissa/tyokyvyttomyyselake-tyokyvyn-heiketessa/