Yrittäjän koko sosiaaliturvan määrittää siis yrittäjän eläkevakuutus. YEL kattaa eläkkeen lisäksi myös muun muassa työttömyysturvan, sairausvakuutuksen ja perhe-etuudet. Yrittäjän sosiaaliturva pohjautuu YEL-vakuutuksessa vahvistettuun YEL-työtuloon.

Jos toimit yrittäjänä pää- tai sivutoimisesti ja yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta, olet 18–67-vuotias ja työtulosi ylittää YEL-alarajan, sinun on pakko järjestää itsellesi YEL-vakuutus. Vakuutus koskee kaikkia yritysmuotoja ja myös freelancereita sekä kevytyrittäjiä, kun tuloraja ylittyy.

Kela ja yrittäjien työttömyyskassat käyttävät YEL-työtuloa yrittäjän etuuksien laskennassa. Yrittäjä voi kuitenkin pitkälti itse määrittää työtulonsa tason. Maksamalla minimi-YEL-maksuja jää käteen enemmän käyttövaroja, mutta silloin myös sosiaaliturvan taso on alin mahdollinen.

Yrittäjän sosiaaliturvan perusta, yrittäjän eläkevakuutus, on siis pakollinen ja lakisääteinen. Yrittäjä vastaa sosiaaliturvastaan ja eläkekertymästään itse ja myös maksaa sosiaaliturvansa pääosin itse. On tärkeää, että yrittäjä huomio tämän laskutuksessaan ja osaa sisällyttää laskuihinsa nämä pakolliset kulut.

Myös palkansaajan eläke- ja sosiaaliturva on pakollinen, ja myös sen palkansaaja maksaa osittain ”itse”. Palkansaajan eläke- ja sosiaaliturvamaksut kuitenkin lasketaan ja ilmoitetaan eri tavalla kuin yrittäjän vastaavat.

https://www.yrittajat.fi/tietopankki/turvaa-yrittamiseen/yrittajan-sosiaaliturva/

https://www.yrittajat.fi/tietopankki/turvaa-yrittamiseen/yrittajan-sosiaaliturva/sairastuminen-ja-tapaturmat/

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48793/ty%C3%B6nantajan-ja-vakuutetun-sairausvakuutusmaksu2/