Miten hinnoittelen työni? Tämä on yksi elämän suurista kysymyksistä. Tarkkaa euromääräistä vastausta siihen ei yllättäen löydykään Internetistä, koska meillä on kilpailulaki, joka eri toimialoilla tehokkaasti estää antamasta tarkkoja hinnoitteluohjeita. Laki on toki hyvää tarkoittava.

Kilpailulaki tuli voimaan 1992, ja sitä on tarkennettu sen jälkeen useasti. Tätä ennen eri tahot julkaisivat tarkkoja hintasuositustaulukoita. Nykyään kunkin ammattialan hintataso täytyy selvittää kyselemällä.

Työn hinnoittelussa on kaksi vaaratekijää: alihinnoittelu ja ylihinnoittelu. Kummallakin virheellä voi olla kohtalokkaita seuraamuksia. Alihinnoittelussa tulot eivät riitäkään elämiseen ja ylihinnoittelussa tavara tai palvelu ei menekään kaupaksi.

Hinnoittelun lähtökohta voi olla aikaperustainen (esimerkiksi tuntihinta) tai urakkaperustainen, jolloin arvioidaan, miten paljon koko työn tekeminen tulee asiakkaalle maksamaan. Tuotetta tai palvelua voidaan myydä kokonaisuutena tai kappaleittain. Tekijänoikeuksien haltija voi myydä myös käyttökorvauksia, joiden laajuudet ja kestot vaikuttavat hintaan. Kaikissa vaihtoehdossa tulee kuitenkin yhtäältä punnita, miten paljon työstä jää itselle käteen, jotta työllä voi elää, ja toisaalta miten paljon asiakkaan kannattaa työstä maksaa, jotta hinta-laatusuhde olisi kohdillaan ja työ menisi kaupaksi jatkossakin.

Uusi yrittäjä tai yrittäjämäistä toimintaa aloittava kevytyrittäjä voi yllättyä siitä, kuinka vähän hänelle jää käteen asiakkaalle lähetetyn laskun loppusummasta, kun kaikki pakolliset kulut on myyntihinnasta vähennetty. Tai toisin päin ajatellen: kuinka suureksi laskun loppusumma muodostuu, kun tavoitellun nettosumman päälle laitetaan kaikki tarpeelliset maksut? Kehtaako sellaista summaa asiakkaalta pyytääkään?!

Kun ei tiedä, mitä työstään voi laskuttaa, on parempi aloittaa varovaisella hinnoittelulla (jopa alihinnoittelulla) ja nostaa hintoja pikkuhiljaa kokemuksen ja ammattitaidon noustessa. Saman asiakkaan kanssa kertaalleen sovittujen hintojen nostaminen ei välttämättä onnistu helposti. Mikään laki ei estä – mutta oma moraali ehkä estää – laskuttamasta eri hintaa eri asiakkailta. Tämän seurauksena voi tosin ajautua selittelyjen suohon, mikä ei markkinoinnin kannalta ole hyvä asia. Tuotteen tai palvelun hinta on yksi tärkeä markkinoinnin osatekijä.

Joidenkin ammattialojen koulutuksessa on käytäntö, että opiskelija pyytää asiakkaalta noin puolet siitä, mikä on ammattilaisen hintataso. Tällöin toimeksiantaja ottaa tietoisen riskin tuotteen tai palvelun laadun ja toimitusaikojen suhteen. Millään ammattialalla ei suhtauduta suopeasti aggressiiviseen hintakilpailuun (eli hintojen polkemiseen), eikä sellaista ole syytä tietoisesti harrastaa. Eikä myöskään tietämättään; asioista on otettava selvää.

Hinnoitteluun liittyen on tärkeää tiedostaa käsite hinta-ankkuri. Ostaja yleensä vertaa hintaa johonkin tuntemaansa hintaan. Silloin, kun tuotteen tai palvelun hinnasta ei ole yhteistä käsitystä, ensin esille noussut hinta muodostaa ”ankkurin”, ja hintaneuvottelut käydään tämän hintamielikuvan ympärillä riippumatta siitä, kuinka ”todellisesta” hinnasta keskustellaan. Myyjällä on syytä olla hinnoittelulleen selkeät perusteet.

Alla on linkkejä eri laskureihin, joiden avulla voi yrittää hahmottaa hinnoittelun problematiikkaa itselleen.

Miten kevytyrittäjä hinnoittelee työnsä? Lue miten laskutushinta muodostuu!
https://free.fi/freekly-news/miten-kevytyrittaja-hinnoittelee-tyonsa-lue-miten-laskutushinta-muodostuu/

Kevytyrittäjän tulolaskuri
https://extra.ukko.fi/tools/salary-calculator

Palkkalaskuri
https://kevytyrittajat.eezy.fi/itsensatyollistaminen/palkkalaskuri/

Palkkalaskuri kevytyrittäjälle
https://omapaja.fi/kevytyrittajyys/palkkalaskuri/

Oman työn hinnoittelu – kuinka hinnoittelen työni oikein?
https://www.ukkopro.fi/oman-tyon-hinnoittelu/

Oman työn hinnoittelu – 5 askelta parempiin katteisiin
https://omapaja.fi/oman-tyon-hinnoittelu-5-askelta-parempiin-katteisiin/

Hahmotatko palkan sivukulut? Älä putoa palkkaamisen sudenkuoppaan
https://y-studio.fi/yrityksen-kasvu/johtaminen/palkan-sivukulut/

Kilpailulaki (huom. 2 luku 5 § Kielletyt kilpailunrajoitukset)
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110948

Hintakartellit ja hintasuositukset
https://www.kkv.fi/kilpailuasiat/kartellit/

Hinta-ankkuritesti
https://pollitasta.fi/2011/05/24/heita-hinta-ankkuri/