Keikkatyön käsikirjassa on lukuisia linkkejä eri palveluntarjoajien sivuille. Alla listattuna joitakin yritys- ja työhakuneuvontapalveluiden tuottajia, ammattiliitojen ohjeita itsensä työllistäjille, laskutus- ja henkilöstöpalveluyritysten yhdistyksiä, työelämää käsitteleviä medioita ja työelämätutkimusta tekeviä yliopistojen yksikköjä.

Yritysneuvontapalveluja

TE-toimistojen yrityspalvelut

TE-toimistot kuuluvat Yritys-Suomen seudullisten yrityspalvelujen verkostoon. Yrityspalveluja tarjoavat yhteistyössä TE-toimistojen lisäksi ELY-keskukset, seudulliset elinkeinoyhtiöt, uusyrityskeskukset ja maaseutukeskukset.
https://tyomarkkinatori.fi/tyonantajat-ja-yrittajat?k=2&m=0&y=1&pa=1

Suomi.fi-palvelu

Suomi.fi on verkkopalvelu, josta löytyvät kootusti kaikki julkisen hallinnon palvelut ja asiointikanavat. Palvelu on tarkoitettu kansalaisille, yrityksille ja viranomaisille. Palvelusta löytyy myös tietoa ja ohjeita yrittäjyyteen.
https://www.suomi.fi/yritykselle

Uusyrityskeskukset

Suomen Uusyrityskeskukset ry:n missiona on valmentaa yrittäjyyden unelmista onnistumisia. Tehtävänä on edistää kannattavan yritystoiminnan syntymistä Suomeen. Uusyrityskeskukset ovat riippumattomia ja puolueettomia. Neuvonnan ja sparrauksen ohjanuorana on yrittäjyyttä suunnittelevan henkilön etu.
https://uusyrityskeskus.fi/

Uusyrityskeskusten toimintaa ohjaavat verkoston yhteinen tapa toimia ja yhteiset laatuperiaatteet. Sivustoilta voit myös hakea oman paikkakuntasi keskuksen.
https://uusyrityskeskus.fi/suomen-uusyrityskeskukset-ry/

Esimerkiksi Tampereella ja Pirkanmaalla toimii Ensimetri.
https://www.ensimetri.fi/

Suomen Yrittäjät

Suomen Yrittäjien tarjoaa valtakunnallista, alueellista ja paikallista vaikuttamista pk-yrittäjien puolesta. Sivuilta löydät tietoa, apua ja vinkkejä yrittäjän arkeen. Tietoa myös ruotsin kielellä ja myös yksinyrittäjille.
https://www.yrittajat.fi/

Accountorin YP-palvelu

Accountorin ohjeet yrityksen perustamisesta – myös ladattava PDF-ohje. Accountor on talous- ja palkkahallintopalvelujen tarjoaja. Suomessa Accountorilla on yli tuhat talousalan osaajaa ja kolmisenkymmentä eri kokoista toimistoa.
https://yrityksen-perustaminen.net

Y-Studio

Vakuutusyhtiö Fennian ylläpitämä Y-Studio on media yrittäjille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille. Sivut löytyvät myös ruotsin kielellä.
https://y-studio.fi/

Ilona Works

Ilona Works Finland Oy on pienyrittäjien btob-verkkokauppaa kehittävä startup-yritys. Verkkokaupan avulla yksinyrittäjät, pienyritykset ja kevytyrittäjät voivat nopeasti ja turvallisesti vertailla ja ostaa liiketoimintaan liittyviä tukipalveluita. Räätälöidyt palvelupaketit koskevat eläkevakuutuksia, vahinkovakuutuksia, kirjanpitopalveluja ja palkanlaskentaa, mobiililiittymiä ja nettiyhteyksiä, rahoituspalveluja ja työterveyspalveluja sekä monia muita palveluita. Palvelun avulla yrittäjät ja pienet yritykset pystyvät helposti vertailemaan hintoja ja palveluntarjoajia keskenään.
https://ilona.works/kevytyrittaja/minustako-kevytyrittaja/#/

Kevytyrittäjäksi.com-sivusto

Hyvin selkeä kevytyrittäjyyden monia ulottuvuuksia kartoittava sivusto on yksityisomistuksessa, eikä se kertomansa mukaan ole sidoksissa mihinkään laskutuspalveluun.

https://kevytyrittajaksi.com/

Osuuspankin kevytyrittäjäpalvelu

Osuuspankin tarjoama palvelu helpottaa uusien yrittäjien tai yrittäjäksi aikovien polkua. Palvelun kautta yrityksen perustaminen on vaivatonta ja nopeaa, eritoten ”kevytyrittäjille”. On tärkeää huomata, että Osuuspankin palvelun kautta henkilö perustaa toiminimen tai yrityksen eli kyse ei ole kevytyrittämisestä sen yleisesti ymmärretyssä muodossa.
https://op-kevytyrittaja.fi/yrittajan-oppaat

Yrittäjyyskoulutus

Yrittäjyyskoulutusta tarjoavat monet tahot ja myös yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa on vaihteleva määrä uravalmennusta ja yrittäjyyskoulutusta. Esimerkiksi Tampereen korkeakouluyhteisössä toimii HUBS, joka on yrittäjähenkisten opiskelijoiden yhteisö. HUBS tarjoaa vapaasti valittavia opintoja yrittäjyydestä ja myös sparrausta tulevaisuuden suunnitelmiin ja yrittäjyyteen.
https://hubs.fi/

Ammattiliittojen ohjeita itsensä työllistäjille

Akavan Erityisalojen ohjeet ammatinharjoittajille

Akavan Erityisalat on monialainen ammattiliitto ja palvelujärjestö. Jäsenet työskentelevät kulttuurin ja hallinnon sekä viestinnän ja hyvinvoinnin aloilla asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä. Akavan Erityisalat kuuluu keskusjärjestö Akavaan.
https://www.akavanerityisalat.fi/nain_vaikutamme/ammatinharjoittaja_ja_yrittaja_jasenena

Akavan yrittäjäohjelma

https://akava.fi/tavoitteet/tyollisyys/yrittajaohjelma/

Suomen freelance-journalistien ohjeet

Suomen freelance-journalistit ry (SFJ) on Journalistiliiton valtakunnallinen jäsenyhdistys, johon kuuluvat pääasiassa lehdistölle työskentelevät vapaat journalistit. Itsensä työllistämisellä on journalismissa pitkät perinteet, siksi heillä on myös kattavat ohjeet freelancereille.
https://www.freet.fi/

Työnhakuneuvontapalveluja

Oikotie

Sanoma media Oy:n ylläpitämä Oikotie on markkinapaikka, jossa monenlaiset myyjät ja monenlaiset ostajat kohtaavat. Oikotie välittää myös työpaikkoja ja antaa ohjeita työnhakuun
https://tyopaikat.oikotie.fi/vinkit-tyonhakuun

Duunitori

Duunitori on työnhakukone ja rekrytointimedia. Se kokoaa yhteen avoimet työpaikkailmoitukset ja ohjaa ne oman portaalinsa lisäksi sadoille ylläpitämilleen sosiaalisen median sivuille. Duunitorin työelämäosio tarjoaa ajankohtaisia vinkkejä ja uutisia liittyen työnhakuun, työelämään ja rekrytointiin.
https://duunitori.fi/

Laskutus- ja henkilöstöpalveluyrityksiä

Uusi työ ry

Uusi työ ry on itsensätyöllistämisen ja kevytyrittäjyyden edistäjä ja puolestapuhuja. Yhdistys tuottaa ja levittää ajantasaista tietoa sekä parantaa ja selkeyttää toimialan toimintaedellytyksiä. Yhdistys edustaa noin 95 % laskutuspalvelualan yrityksistä liikevaihdolla mitattuna.
https://uusityo.fi/

Jäsenyritykset
https://uusityo.fi/yhteystiedot/

Henkilöstöpalveluyritysten liitto HPL

Henkilöstöpalveluyritysten liitto HPL on henkilöstöä vuokraavien sekä muita henkilöstöpalveluita (rekrytointi, ulkoistaminen, henkilöstön kehittäminen) tarjoavien yritysten työnantaja- ja toimialaliitto. HPL:n jäsenyritykset ovat sitoutuneet noudattamaan henkilöstöpalvelualan toiminta- ja vastuuperiaatteita
https://hpl.fi/

HPL:n jäsenyritykset
https://hpl.fi/jasenpalvelut/lista-jasenyrityksista/

Medioita ja tutkimusta

Työpiste verkkolehti

Työpiste on Työterveyslaitoksen julkaisema verkkolehti, joka käsittelee ajankohtaisia työhyvinvointiin liittyviä teemoja.
https://www.ttl.fi/tyopiste/

Työelämän tutkimus -lehti

Työelämän tutkimus -lehden päämääränä on edistää työelämään ja työyhteiskuntaan kohdistuvaa tutkimusta, keskustelua ja kehittämistä. Lehteä julkaisee Työelämän tutkimusyhdistys ry.
https://journal.fi/tyoelamantutkimus

Ilmiömedia

Ilmiö on sosiologinen media, joka popularisoi tutkimusta ja tarjoaa lukijoille uusia tapoja ajatella yhteiskuntaa. Ilmiö tekee sosiologisesta tutkimuksesta ymmärrettävää, osuvaa ja vaikuttavaa. Ilmiötä julkaisee Westermarck-seura.
https://ilmiomedia.fi/artikkelit/itsensatyollistaminen-haastaa-kasityksemme-tyomarkkinoista/

Turun yliopiston työtieteiden keskus – TCLS

https://www.utu.fi/fi/yliopisto/turun-kauppakorkeakoulu/turun-tyotieteiden-keskus-tcls

Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskus

https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/tyoelaman-tutkimuskeskus