Jokaisesta on yrittäjäksi. Yrittäjänä sinulla on vapaus päättää tekemisistäsi ja aikatauluistasi. Yrittäjänä kannat vastuun yrityksesi toimista, ja sinulla on velvollisuus järjestää yrityksesi lakisääteiset vero- ja vakuutusasiat. Jos olet kiinnostunut tästä vapaudesta ja samalla valmis kantamaan vastuun, yrittäminen voi olla sinulle varteenotettava tapa työllistyä.

Yritykselläsi tulee olla selkeä idea eli palvelu, tuote tai toimintatapa, jota on helppo markkinoida potentiaalisille asiakkaille. Menestyäkseen yrityksesi tarvitsee asiakkaita. Ilman asiakkaita tai realistista käsitystä siitä, kuinka niitä hankit, sinun on mahdotonta toimia yrittäjänä.

Aina yrityksen liikeidea ei ole selkeä, ja tieto asiakkaistakin voi olla epävarma. Omaa konseptia kannattaa suunnitella huolella ajan kanssa tai vain lähteä testaamaan ideoita. Kannattaa kuitenkin varoa täysin tuhoamasta omaa taloudellista tulevaisuuttaan.

On tärkeä ymmärtää, että yrittäjänä olet itse vastuussa omasta sosiaaliturvastasi. Sen tason määrität itse maksamalla sosiaaliturvamaksuja etukäteen.

Minustako yrittäjä?
https://uusyrityskeskus.fi/minustako-yrittaja/

https://www.youtube.com/watch?v=WdrmgoZLJTc

Millaisia ominaisuuksia yrittäväksi aikovalla tulee olla?
https://www.youtube.com/watch?v=a9ZcK94wa9I

Monday Digital yrityksestä Samuel kertoo yrittämisestä

https://www.youtube.com/watch?v=MKOWMlUuf34

Yrittäjätesti
https://www.yrittajat.fi/tietopankki/yrittajaksi-ryhtyminen/yrittajatesti/