Immateriaalioikeuksia eli aineettomia oikeuksia ovat muun muassa tekijänoikeudet ja teollisoikeudet. Ne ovat omistusoikeuksia yrityksen omaan osaamiseen ja ideoihin. Aineettomista oikeuksista käytetään lyhennettä IPR (Intellectual Property Rights).

Tekijänoikeudet syntyvät tekijälle automaattisesti. Teollisoikeuksien suojaa on haettava erikseen.

Tekijänoikeus suojaa teosta. Teoksen tulee olla itsenäinen ja omaperäinen. Siinä tulee jollakin tavoin näkyä tekijän persoonallinen panos ja sen tulee olla tekijän oma luomus. Tekijänoikeus suojaa eivät saa tuotteet, jotka ovat syntyneet mekaanisen työskentelyn tuloksena tai kopioimalla jo olemassa olevia teoksia. Tekijänoikeus ei tuo suojaa idealle, aiheelle, ajatukselle, menettelytavalle, toimintamenetelmälle eikä keksinnölle. Myöskään mikä tahansa kirjallinen tai taiteellinen teos ei saa suojaa, vaan teokselta edellytetään teoskynnyksen täyttymistä.

Teollisoikeuksia ovat patentti, hyödyllisyysmalli, tavaramerkki ja mallioikeus. Teollisoikeuksien suojan saamisen edellytyksenä on, että tuote tai palvelu poikkeaa siitä, mikä on tullut tunnetuksi muiden vastaavien tuotteiden tai palveluiden yhteydessä aiemmin.

https://www.akavanerityisalat.fi/nain_vaikutamme/ammatinharjoittaja_ja_yrittaja_jasenena/immateriaalioikeudet