Toimeksianto tarkoittaa lyhytkestoista työtehtävää eli ”keikkaa”. Toimeksiantosuhde perustuu työn tilaajan ja työn suorittajan väliseen sopimukseen, josta käytetään nimitystä toimeksiantosopimus tai alihankintasopimus. Toimeksiantosuhteesta ei synny työsuhde-etuja.

Toimeksiantosopimus

Yksittäisestä toimeksiannosta voidaan tehdä suullinen tai kirjallinen toimeksiantosopimus. On suositeltavaa, että teet sopimuksen kirjallisesti.

Muodoltaan toimeksiantosopimus voi olla yrityksen valmis sopimuspohja tai vapaamuotoinen sähköposti. Tyypillisesti se sisältää esimerkiksi seuraavat asiat:

  • Sopijapuolet: toimeksiantaja ja tekijä(t)
  • Toimeksiannon sisältö ja aikataulu
  • Palkkio tai sen määräytymisen peruste: esim. urakka- tai tuntiperusteinen
  • Arvonlisävero: ALV täytyy periä ja tilittää verottajalle, jos laskutettava myynti ylittää tietyn rajan (2023 tämä raja on 15 000 euroa vuodessa)
  • Kulujen korvaaminen: esim. matkakulut, materiaalikulut
  • Toimeksiannon kesto ja aikataulu tai sopimuksen voimassaoloaika
  • Maksuehdot ja/tai aikataulu, mahdollinen ennakkomaksu
  • Mahdolliset viivästykset tms.

Toimeksiannosta laaditaan lasku. Lisätietoa laskuista on Keikkatyön käsikirjan ”Miten laadin laskun” -osiossa ja kevytyrittämisestä ”Kevytyrittäminen” -osiossa.

https://www.palkkaus.fi/abc/palkkaa-vai-tyokorvausta/

https://www.tyoelakelakipalvelu.fi/telp-publishing/vepa/document.faces?&document_id=312222

https://www.tyosuojelu.fi/harmaa-talous/tilaajavastuu

https://www.linnunmaalex.fi/2020/02/21/tyosuhde-vai-toimeksianto/

https://tuki.ukko.fi/hc/fi/articles/360004986858-Onko-kyseess%C3%A4-toimeksianto-vai-ty%C3%B6suhde-