Kevytyrittäminen on joissakin elämäntilanteissa helppo ja hyvä ratkaisu saada lisätuloja. Kevytyrittäjyys sopii sellaiselle henkilölle, joka ei syystä tai toisesta halua tai voi sitoutua palkansaajaksi yhdelle työnantajalle. Kevytyrittäjyys on oiva tapa kokeilla yrittämistä ja luoda itselleen asiakaskuntaa menettämättä kuitenkaan yleistä sosiaaliturvaa (varsinainen yrittäjähän järjestää sosiaaliturvansa itse).

Voit olla esimerkiksi samanaikaisesti kevytyrittäjä ja työtön työnhakija. Kukaan ei myöskään estä olemasta kevytyrittäjä, varsinainen yrittäjä (eri toimialalla) ja palkansaaja samanaikaisesti. Myös opiskelun ohessa voi mainiosti toimia kevytyrittäjänä.

Kevytyrittäjyys on oiva tapa tutustua yrittäjyyteen ja harjoittaa pienimuotoista yritystoimintaa. Se mahdollistaa myös melko joustavan sosiaaliturvan silloin, kun työtilaisuuksien ja asiakkaiden määrästä ei ole varmuutta tai jos henkilö ei halua sitoutua omaan yritykseen. Kevytyrittäjyys toimii varsin hyvin silloin, kun henkilöllä on myös muita tuloja, esimerkiksi opintotuki tai palkkatuloja osa-aikatyöstä.

Kevytyrittäminen sopii toimialoille, jotka eivät ole luvanvaraisia, ja ammatteihin, joissa ei tarvita suuria investointeja toiminnan aloittamiseen. Erilaisten tuotteiden tai teosten myynti kevytyrittäjänä on myös mahdollista. Parhaiten kevytyrittäminen sopii oman ammattitaidon myymiseen palveluina.

Nykyään puhutaan myös hybridityöstä, jolla tarkoitetaan paikkaan ja mahdollisesti myös aikaan sitomattoman etätyön ja toisaalta fyysisen työpaikan ja määrätyn työajan yhdistelmää. Hybridityömalli sopii joillekin toimialoille mainiosti, ja se tuo työntekoon kaivattua joustoa.

Myös termi hybridiammatti on käytössä. Sen yhteyteen liitetään usein toinen termi, moniosaaja. Kyse on henkilöistä, joiden ammattitaito riittää kahden tai useamman ammatin harjoittamiseen. Kevytyrittäjyys luo uusia mahdollisuuksia tällaisessa tilanteessa.
Kevytyrittäminen luo kaivattua joustoa työmarkkinoille ja ihmisten elämään, mutta siinä on myös haasteensa.

Minustako kevytyrittäjä?

Pirssi-video
https://drive.google.com/file/d/1LKl3Kvd__vBxwRfX7ZynRqRv_5FAGQ2-/view?usp=sharing

https://kevytyrittajaksi.com/kevytyrittajyys/#mita-tarkoittaa

https://uusityo.fi/kevytyrittajyys/

https://www.yrittajat.fi/tietopankki/liiketoiminta/lupa-asiat-ja-ilmoitukset/luvanvaraiset-elinkeinot/

http://www.omapaja.fi/blogi/kasitoiden-myynti-ilman-toiminimea

https://www.yrittajat.fi/lapin-yrittajat/a/uutiset/605383-hybridiyrittaja-ei-jaa-laakereilleen-lepaamaan-maanantaista-keskiviikkoon-olen