Eläke- ja vakuutusasiat on hyvä suunnitella ja ottaa huomioon jo yrityksen perustamisvaiheessa. Yrittäjän, ja myös kevytyrittäjän, on otettava itselleen yrittäjän eläkevakuutus eli YEL, kun työtulo ylittää vuodessa YEL:n alarajan eli 8575,46 euroa (2023).

Kun aloitat yritystoiminnan, sinun tulee rekisteröityä verohallinnon rekisteriin. Tämän jälkeen saat Eläketurvakeskukselta kirjeen, jossa ohjeistetaan, miten pakollinen ja lakisääteinen yrittäjän eläkevakuutus tulee hoitaa. Vakuutus on otettava puolen vuoden sisällä toiminnan aloittamisesta. Yrittäjä järjestää vakuutuksen haluamastaan eläkeyhtiöstä tai eläkekassasta, jos sellainen toimii hänen alallaan.

Maksu peritään vakuutuksessa vahvistetusta työtulosta. Vakuutuksen myöntänyt eläkeyhtiö lähettää maksuista yrittäjälle laskun.

Alle 53-vuotiaan ja yli 62-vuotiaan yrittäjän YEL-maksu on 24,10 prosenttia ja 53–62-vuotiaan 25,60 prosenttia vahvistetusta työtulosta (vuonna 2023).

Ensimmäistä kertaa yrittäjäksi ryhtyvä saa YEL-maksusta 22 prosentin alennuksen neljän ensimmäisen vuoden (48 kk:n) ajan. Vakuutusmaksut muodostavat yrittäjälle siis huomattavan menoerän, mutta huojennuksena on, että YEL-vakuutusmaksu on kokonaan verovähennyskelpoinen. Myös kevytyrittäjät voivat saada YEL-verovähennyksen.

Lakisääteistä yrittäjän eläkelain mukaista eläkevakuutusta ei voi korvata vapaaehtoisilla vakuutuksilla.

https://yrityksen-perustaminen.net/yel-vakuutus/

https://www.tyoelake.fi/yrittajan-elaketurva/yrittajaelakkeen-maara-ja-maksut/