Mistä löydän uusia työtilaisuuksia? Keitä ovat potentiaaliset toimeksiantajat tai asiakkaat? Miten pääsen yhteyteen heidän kanssaan? Nämä kysymykset ovat tärkeitä aloittelevalle yksinyrittäjälle, freelancerina työskentelevälle tai kevytyrittäjälle.

Työuransa alussa olevalla on usein vähän työkokemusta, ja siksi opintojen aikana luodut kontaktit ja verkostot ovat tärkeitä. Projekteissa ja työryhmissä syntyy tuttavuuksia, jotka voivat johtaa seuraavaan projektiin tai keikkaan. Hyvin tehty työ, halu oppia uutta ja positiivinen asenne tuovat usein lisää työtarjouksia. Alussa on kerrytettävä kokemusta pienemmillä projekteilla, sillä harva pääsee aloittamaan suoraan huipulta. Pienin askelin voi kartuttaa omaa verkostoa ja suhteita kohti vaativampia töitä, joiden suorittamiseen tarvitaan vuosien työkokemus.

Ota selvää oman ammattialasi ilmoitus- ja markkinointiväylistä, koska eri aloilla ne poikkeavat toisistaan.

Potentiaalisia työntarjoajia voi lähestyä hyvinkin perinteisin keinoin, esimerkiksi lähettämällä sähkö- tai kirjepostia tai ottamalla yhteyttä puhelimitse. Myös erilaiset tapahtumat ja tilaisuudet tarjoavat mahdollisuuden tavata oman ja muiden alojen ammattilaisia ja yrittäjiä. Samalla voi solmia hyödyllisiä kontakteja ja jättää oman käyntikorttinsa potentiaalisille työntarjoajille.

Kun lähestyy jotakin tahoa, on ensin syytä selvittää, miksi he ostaisivat sinulta palveluita. Mihin heidän oletettuun tarpeeseen sinä voisit tarjota apuasi? Hyvin todennäköisesti saat vastauksen vain joka kymmenenteen (tai sen allekin) lähettämääsi tiedusteluun. Vähäisestä osumien määrästä ei pidä hämmentyä.

Eri ammattialoilla toimii paikallisia ja valtakunnallisia yhdistyksiä, joista saa ammatillista tietoa ja joiden kautta voi myös avautua työtilaisuuksia, joten niiden jäsenyyttä kannattaa harkita.

Suomessa ja maailmalla toimii erilaisia alustoja, jotka välittävät toimeksiantoja työn suorittajille. Ne ovat parhaimmillaan erittäin tehokkaita keikkatyönvälityksessä. Alustat toki ottavat oman osuutensa välitetyistä toimeksiannoista.

Sosiaalisesta mediasta on tullut erittäin tärkeä markkinointikanava perinteisten tiedotuskanavien, kuten ammattialan lehtien ja julkaisujen sekä paikallislehtien lisäksi. Somessa näkymällä, kuulumalla, kysymällä ja keskustelemalla voi löytää mahdollisia työtarjouksia. Jotta markkinointi on mahdollisimman tehokasta ja kohdennettua, on laadittava strategia sosiaalisen median varalle. On mietittävä, missä kanavissa ja ryhmissä haluaa olla mukana ja miten haluaa esitellä oman osaamisensa ja persoonansa. Etenkin taide- ja media-alalla, mutta enenevässä määrin myös muilla toimialoilla, näkyvyyden ja julkisuuden hallinta on yksi keskeinen osa kehittyvää ammattitaitoa.

On myös tärkeää laatia CV, josta käyvät ilmi taustatiedot, koulutus, (tuoreimmat) tehdyt työt ja erityisosaaminen. Monella alalla käytössä on myös portfolio, jossa voi esitellä työnäytteitä. Se voi sisältää esimerkiksi havainnekuvia, visualisointeja tai vaikkapa showreeleja. Portfoliot lähetetään potentiaalisille toimeksiantajille nykyään sähköisessä muodossa. Ammattilaisella voi olla myös omat verkkosivut, joiden kautta oman ammattitaidon esitteleminen on jouhevaa.

Muista myös omat verkostosi! Lue Keikkatyön käsikirjan vinkit verkostoitumiseen.

https://www.ukko.fi/yrittajyyskoulu/vieraskyna-kuinka-yrittaja-loytaa-uusia-asiakkaita-4-vinkkia/

https://www.kubo.fi/viisi-keinoa-kasvaa-ja-saada-uusia-asiakkaita/