Tekijänoikeus suojaa henkisen luomistyön tulosta eli teosta. Suoja on automaattinen eikä vaadi rekisteröintiä tai erityismerkinnän käyttöä. Tekijälle syntyy tekijänoikeus teokseensa, kun teoskynnys ylittyy. Teoskynnys ylittyy, jos teos on tekijänsä henkisen luomistyön itsenäinen ja omaperäinen tulos. Tekijänoikeus suojaa vain teoksen ilmenemismuotoa. Se ei suojaa ideaa, teoksen tietosisältöä tai teokseen sisältyvää teoriaa – nämä ovat vapaasti muiden käytettävissä. Tekijänoikeus antaa tekijälle mahdollisuuden määrätä teoksensa käytöstä ja myydä käyttöoikeuksia teokseensa korvausta vastaan.

Tekijä

 • Oikeus syntyy aina luonnolliselle henkilölle. Yrityksellä ei ole tekijänoikeutta.
 • Tekijällä on oikeus sallia tai kieltää teoksen käyttö yksinoikeutensa nojalla.
 • Tekijä määrää yksinoikeutensa nojalla käytön ehdot, kuten maksettavan korvauksen.
 • Tekijä voi kieltää teoksen käytön ja vaatia luvattoman käytön lopettamisen.

Tekijänoikeus

Teosten tekijänoikeus voidaan jakaa kahteen eri luokkaan:

 1. Taloudelliset oikeudet
  1. Teoskappaleiden valmistaminen
  2. Teoksen jakaminen yleisölle
 2. Moraaliset oikeudet
  1. Isyysoikeus: oikeus tulla mainituksi tekijänä (esim. valokuvaajan tiedot)
  2. Respektioikeus: velvollisuus kunnioittaa teosta niin, että sitä ei muunnella tekijää loukkaavalla tavalla

Tekijä voi luovuttaa tai myydä taloudelliset oikeudet eteenpäin. Moraaliset oikeudet eivät ole pääsääntöisesti siirrettävissä.

Teoskappaleen luovuttaminen ei tarkoita tekijänoikeuden luovuttamista. Esimerkiksi kun ostat julisteen, et saa kopioida julistetta ja myydä tai luovuttaa sitä eteenpäin. Myös teoksen muunteluun tarvitaan lupa.

Oikeudenhaltija

Oikeudenhaltija on se henkilö, joka omistaa oikeudet tai jolla oikeudet on hallinnassa. Hän voi olla luonnollinen tai juridinen henkilö ja omistaa kaikki tai osan oikeuksista. Oikeudenhaltijoita ovat esimerkiksi:

 • Kustantaja
 • Julkaisija
 • Tuottaja
 • Tekijä

Isyysoikeus

Tekijän nimi on mainittava hyvän tavan mukaisesti:

 • Kun teosta käytetään
 • Kun teoksesta valmistetaan kappale tai kun teos esitetään julkisesti
 • Myös digitaalisessa maailmassa

Suoja-ajat

Tekijänoikeus ei ole ikuinen. Aikaa, jolloin tekijänoikeus on voimassa, kutsutaan suoja-ajaksi. Kun suoja-aika päättyy, teosta voi käyttää maksutta ja kysymättä lupaa. Tekijänoikeudella suojatun teoksen suoja-aika on 70 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä. Jos kaikkien tekijöiden kuolinvuoden päättymisestä on kulunut yli 70 vuotta, on kyse tekijänoikeuksista vapaasta teoksesta.

Lähioikeudet

Lähioikeudet ovat tekijänoikeutta lähellä olevia oikeuksia. Ne suojaavat luovan työn aineistoja, jotka eivät saa suoraan suojaa tekijänoikeudesta. Lähioikeudet suojaavat muun muassa esittävien taiteilijoiden sekä kuva- ja äänitallenteiden tuottajien työtä. Lähioikeuksien suoja-aika on 70 tai 50 vuotta esitys-, tallennus- tai julkaisuvuoden päättymisestä. Euroopan talousalueelta eli ETA-alueelta (EU:n jäsenmaat sekä Norja, Islanti ja Liechtenstein) peräisin olevien teosten suoja-aika on tekijän elinikä sekä 70 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä. Muualta peräisin olevien teosten suoja-aika on pääsääntöisesti 50 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä.

Tekijänoikeuksista sopiminen

Tekijänoikeuksien luovutuksessa kannattaa sopia kirjallisesti seuraavista asioista:

 • Ajallinen ulottuvuus
 • Alueellinen laajuus
 • Tekninen ulottuvuus
 • Edelleenluovutusoikeus
 • Muokkausoikeus
 • Onko yksinoikeutta

Työntekijän tekijänoikeudet eivät automaattisesti siirry työsuhteessa työnantajalle, paitsi tietokoneohjelmien tekijän oikeudet, jotka siirtyvät työnantajalle, ellei toisin ole sovittu.

Luvallinen käyttö

 • Taideteos voidaan sisällyttää valokuvaan tai videokuvaan, jos teoksella on toisarvoinen merkitys (esim. haastattelun taustalla näkyvä taulu).
 • Yksityinen käyttö ei vaadi lupaa tekijänoikeuksiin.
 • Suoja-ajan päätyttyä teoksia saa käyttää vapaasti.
 • Sitaattioikeus: julkistetusta teoksesta on lupa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Sitaattioikeutta käytettäessä siteerattava teos ja sen tekijä on ilmoitettava. Muutoin siteerausta voidaan pitää tekijänoikeuden loukkauksena.

Tekijänoikeusjärjestöjä

Tekijä voi luovuttaa kaupallisten tekijänoikeuksien hallinnan tekijänoikeusjärjestölle. Tekijänoikeusjärjestöt edustavat oman alansa tekijöitä, taiteilijoita ja yrityksiä, keräävät näille kuuluvia tekijänoikeuskorvauksia, hoitavat käyttölupa-asioita sekä edistävät kotimaista kulttuuria. Alle on lueteltu kotimaisia tekijänoikeusjärjestöjä ja tietolähteitä.

Kopiosto https://www.kopiosto.fi/ edustaa laajaa joukkoa luovan työn ja audiovisuaalisen alan tekijöitä, kuten kirjoittajia, kuvantekijöitä, kääntäjiä, näyttelijöitä, ohjaajia ja toimittajia.

APFI ry https://apfi.fi/ on AV-tuotantoyhtiöiden edunvalvonta- ja tekijänoikeusyhdistys

Teosto https://www.teosto.fi/ edustaa säveltäjiä, sanoittajia, sovittajia ja musiikin kustantajia.

Gramex https://www.gramex.fi/ edustaa äänitetuottajia ja muusikoita.

Kuvasto https://kuvasto.fi/ edustaa kuvataiteilijoita.

Sanasto https://www.sanasto.fi/ edustaa kirjallisuuden tekijöitä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö https://minedu.fi/tekijanoikeus valmistelee tekijänoikeuteen liittyvät lakiehdotukset eduskunnan päätettäväksi ja neuvottelee alan kansainvälisistä sopimuksista.

Kopiraittila https://kopiraittila.fi/ on Kopioston tuottama, inspiroiva ja innostava pelillinen materiaali tekijänoikeuksien oppimiseen ja opettamiseen.

Tietokoneohjelmien valvonta ja neuvonta https://www.bsa.org/

Tekijänoikeuksien tiedotus ja valvontakeskus https://ttvk.fi/ttvk