Laskutuspalveluyrityksellä tarkoitetaan palveluntarjoajaa, jonka kanssa kevytyrittäjä sopii työn laskuttamisesta omilta asiakkailtaan. Laskutuspalveluyritys hoitaa omaa palkkiotaan vastaan kevytyrittäjän vero- ja muita lakisääteisiä velvoitteita ja välittää asiakkaan työstä maksaman korvauksen edelleen kevytyrittäjälle palkkana.

Joidenkin laskutuspalveluyritysten kanssa voi olla mahdollista tehdä laskutussopimus, jolloin laskutukset asiakkaalta työnsuorittajalle maksetaan työkorvauksena.

Kaksi toimintamallia

Kevytyrittäjä voi toimia laskutuspalveluyrityksen kanssa kahdella erilaisella toimintamallilla:

  1. Laskutuspalveluyritys voi tehdä kevytyrittäjän kanssa muodollisen työsopimuksen, jolloin kevytyrittäjä on palkansaaja ja hänelle maksetaan palkkaa. Laskutuspalveluyritykselle lähetetään palkan verokortti, jonka perusteella laskutuspalveluyritys toimittaa palkasta ennakonpidätyksen. Laskutuspalveluyritys ilmoittaa maksamansa palkan ja toimittamansa ennakonpidätyksen valtakunnalliseen tulorekisteriin.
  2. Laskutuspalveluyrityksen kanssa voi tehdä myös laskutussopimuksen. Tällöin kevytyrittäjä on tulonhankkimistoimintaa harjoittava henkilö (ei Y-tunnusta) tai yrittäjä (Y-tunnus) ja hänelle tai yritykselle maksetaan työkorvausta. Jos yrittäjä ei ole ennakkoperintärekisterissä, tarvitaan verokortti työkorvausta varten. Tällöin laskutuspalveluyritys toimittaa työkorvauksesta ennakonpidätyksen ja ilmoittaa suoritukset tulorekisteriin samaan tapaan kuin muodollisessa työsopimuksessa (vaihtoehto 1).

Muodollinen työsopimus

Valtaosa kevytyrittäjistä toimii vaihtoehdon 1 kuvailemalla tavalla eli kevytyrittäjän ja laskutuspalveluyrityksen välillä katsotaan vallitsevan muodollinen työsopimus. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka laskutuspalveluyritys maksaa laskuista saadut tulot työn suorittajalle eli kevytyrittäjälle palkkana, laskutuspalveluyritys ei ole työnantaja. Se ei siis valvo kevytyrittäjän tekemää työtä millään tavalla eikä ota vastuuta työstä tai sen laadusta.

Laskutuspalvelua voivat käyttää vain yksityishenkilöt (työn suorittajat), joilla ei ole aktiivisessa toiminnassa olevaa omaa yritystä, jonka toimialaan laskutettava työ kuuluu. Laskutuspalvelua ei saa käyttää tilanteissa, joissa toimeksiantajan ja työnsuorittajan välillä on tai heidän välilleen muodostuu työsuhde.

Palveluiden hinta ja sisältö

Eri laskutuspalveluyrityksillä on hieman erilaisia palveluja ja hieman toisistaan poikkeavaa palveluiden hinnoittelua. Jotkut laskutuspalveluyritykset esimerkiksi muistuttavat toimeksiantajaa maksamattomasta laskusta ja voivat ohjata laskun perintään. Tarvittavat vakuutukset saattavat kuulua palveluhintaan, tai ne ostetaan erikseen. Eri laskutuspalveluyritysten palveluhintoja vertaillessa kannattaa huomioida, mitä kaikkia palveluja hintaan sisältyy.

Se hyvä puoli laskutuspalveluiden hinnoittelussa on, että kevytyrittäjä ei maksa sellaisesta palvelusta, jota hän ei käytä. Laskutuspalvelut perivät oman osuutensa jokaisesta kevytyrittäjän laskusta, eli jos laskutusta ei ole, ei laskutuspalveluillekaan tarvitse maksaa mitään.

Yritys laskutuspalveluiden kautta

Laskutuspalveluyritysten kautta ja avulla voi perustaa myös oikean yrityksen. Tällöin laskutuspalveluyritys toimii melko samalla tavalla kuin tilitoimisto. Tällaisesta kevytyrittäjästä voisi käyttää nimitystä ”toiminimikevytyrittäjä”. Ennen kuin ryhtyy ”toiminimikevytyrittäjäksi”, on syytä vertailla perinteisten tilitoimistojen ja laskutuspalveluyritysten hintoja ja palveluja. Palveluiden helppoudelle voi antaa myös arvoa.

https://www.edilex.fi/verohallinnon_ohjeet/2019_0410.html#x2