Yrittäjä – ja myös kevytyrittäjä – tarvitsee erinäisen määrän tapaturma- ja vahinkovakuutuksia yritystoiminnan toimialan mukaan. Yrittäjän kohdalla erilaiset yrittäjän terveyteen tai yrityksen taloudellisen tilanteeseen kohdistuvat riskit ovat palkansaajaa suuremmat. Niiden realisoituessa koko yritystoiminta saattaa lakata väliaikaisesti.

Yrittäjille tarpeellisia vapaaehtoisia vakuutuksia ovat mm. tapaturma-, vastuu-, oikeusturva- ja keskeytysvakuutus sekä yrityksen kiinteän omaisuuden ja toimitilan vakuuttaminen. On myös toimialakohtaisia vakuutuksia, joista osa on pakollisia. Työnantajana toimivan yrittäjän tulee ottaa työntekijöilleen työtapaturma- ja ammattitautivakuutus, jonka yhteydessä peritään myös työntekijöiden ryhmähenkivakuutusmaksut.

Yrityksen mahdollisesti omistamat moottoriajoneuvot tarvitsevat pakollisen liikennevakuutuksen. Yksityiset vakuutusyhtiöt (If, Ilmarinen, Fennia, LähiTapiola, OP-Pohjola, Turva jne.) tarjoavat lukuisia vakuutuksia yrittäjälle sekä neuvontaa vakuutusten valinnassa.

https://yrityksen-perustaminen.net/yrityksen-vakuutukset/

https://www.taloustaito.fi/tyo-elake/mita-maksaa-pk-yrittajan-tapaturma–ja-terveysvakuutus/#9456b3c6