Itsensä työllistämiseen liittyy kaksi vahvaa mielikuvaa: itsensä työllistäjät tekevät pitkää päivää tunteja laskematta, mutta toisaalta he voivat valita, mitä tekevät, ja määrätä omat työaikansa. Kuormitus alkaa helposti näkyä elintavoissa. Uni häiriintyy, liikunta jää, ruokavalio muuttuu epäterveellisemmäksi ja päihteiden käyttö saattaa lisääntyä.

Itsensä työllistäjän työhön liittyy työskentelyn perusluonteen vuoksi suuri osa yleisesti tunnistetuista työn psykososiaalisista kuormitustekijöistä:

 • Epäselvät tavoitteet työssä
 • Liikaa työtä, jatkuva kiire, määräaikojen pettäminen, työn huono laatu aikapaineiden takia
 • Itsesäätelyn puute työn määrässä, -tahdissa ja -ajassa, työn valuminen vapaa-ajan puolelle
 • Liian vähän työtä, ei riittävän haasteellista työtä
 • Ei mahdollisuutta kehittymiseen tai uuden oppimiseen
 • Palautteen ja/tai arvostuksen puute
 • Yhteistyöongelmat ja hankalat sosiaaliset suhteet
 • Yksintyöskentely, eristyneisyys
 • Heikko tiedonkulku
 • Epätasa-arvon kokeminen
 • Huono työkäyttäytyminen ja epäasiallinen kohtelu
 • Työn organisoinnin ongelmat