Aloittavalla yrityksellä on tyypillisesti puute rahasta. Hyvin moni yritys lopettaa tästä syystä toimintansa jo muutaman toimintavuoden jälkeen. Jotta näin ei tapahtuisi, yrityksiä rahoitetaan monella tapaa. Yritysrahoitus on kuitenkin pääasiassa suunnattu työllistäville kasvuyrityksille, ei niinkään vain itsensä työllistäville yksinyrittäjille.

Yritysrahoitus on usein lainaa, joka maksetaan takaisin sopimuksen mukaisesti. Monet erilaiset rahoitusvaihtoehdot perustuvat siihen, että yritys alkaa menestyä, jolloin se saa varoja lainanmaksuun. Näin rahoittajakin saa tuottoa riskinotolleen.

Yksinyrittäjällä omat säästöt ovat halvin rahoituskeino, sillä silloin välttyy koroilta ja erilaisilta lainanjärjestelykuluilta. On siis järkevää kerätä säästöjä ennen oman yrityksen perustamista. Tämä ei aina toki ole mahdollista. On myös tärkeää ymmärtää, että jos yritys ei lähde toimimaan, säästönsä ja omaisuutensa voi menettää. Itsensä työllistäjän on syytä olla varovainen lainarahoituksen hankkimisessa. Maksamattomat velat voivat lamauttaa ammatinharjoittamisen pitkäksikin aikaa.

Yksinyrittäjille suunnattua tukea on starttiraha, jota haetaan TE-toimistosta. Myös ELY-keskuksilla on tukia, kuten kehittämisavustus ja maaseudun yritysrahoitus, jotka myös voivat tietyissä tilanteissa olla mahdollisia itsensä työllistäjän tukimuotoja.

Tiede- ja kulttuurialalla toimivat henkilöt voivat hakea henkilökohtaisia työskentelyapurahoja tai apurahoja työryhmille. Apurahoja myöntävät valtio, kunnat ja yksityiset säätiöt. Tiede- ja taideapurahat eivät kuitenkaan ole yritysrahoitusta. Apurahoja myönnetään usein jo kannuksensa ansainneille tekijöille tai uusia innovatiivisia hankkeita tekeville.

Kun haet yritystukea, lainarahoitusta tai apurahaa, tutustu hakemusohjeisiin huolella, sillä rahoitusta voidaan myöntää vain niihin kohteisiin, joihin se myöntäjätahon sääntöjen mukaan on tarkoitettu. Muotoile hakemusteksti mahdollisimman selkeäksi. Liitteisiin voit sisällyttää tärkeitä yksityiskohtia. Johtoajatus hakemuksen laatimisessa on huomioida sen vastaanottaja. Hän lukee mahdollisesti useita hakemuksia työpäivänsä aikana, joten asiasi selkeällä esittämisellä edesautat hakemuksesi läpimenoa.

Starttiraha

Starttiraha on yrittäjän tuki yritystoiminnan alussa, jolloin ansiot voivat olla todella niukat. Se suuruus on noin 700 euroa kuussa bruttona eli siitä maksetaan vero oman ennakkoveroprosentin mukaisesti. Starttiraha edistää uutta yritystoimintaa ja työllistymistä. Se turvaa yrittäjän toimeentulon siltä ajalta, jonka yritystoiminnan käynnistäminen ja vakiinnuttaminen arviolta kestää, kuitenkin enintään 12 kuukauden ajan.

https://tyomarkkinatori.fi/palvelut/af2667af-e1b5-43dd-9b46-5e49ad1b1c9c/starttiraha—aloittavan-yrittajan-tuki

Palkkatuki

Palkkatuki on taloudellinen tuki, jota TE-toimisto voi myöntää työnantajalle työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin korvauksena työnohjaukseen käytetystä ajasta. Työnantajan on mahdollista saada palkkatukea vain TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneen henkilön palkkaamiseen.

Yksinyrittäjä voi tiettyjen ehtojen täyttyessä palkata itselleen työntekijän palkkatuen avulla.

https://tyomarkkinatori.fi/uutiset/palkkatuen-uudistus-voimaan-heinakuun-alusta

Joukkorahoitus

Joukkorahoitus on rahoituksen keräämistä yksityishenkilöiltä tai yrityksiltä. Se on sijoitusten keräämistä tiettyä hanketta varten suurelta joukolta yleensä netissä toimivien joukkorahoitusalustojen kautta. Ohjeet toiminnalle antaa joukkorahoituslaki, ja Finanssivalvonta säännöstelee joukkorahoitusta ja sen toimintaa.

https://financer.com/fi/wiki/joukkorahoitus/

Maaseudun yritysrahoitus

ELY-keskusten myöntämää maaseudun yritystukea voi hakea, vaikka yritys ei harjoittaisikaan maataloutta yritystoimintana. Yritysten perustamista ja investointeja tuetaan, jotta maaseudulle syntyisi lisää yritystoimintaa ja työpaikkoja ja sitä kautta elinvoimaa maaseudulle. Yritystukea haetaan ELY-keskukselta tai paikalliselta Leader-toimintaryhmältä.

https://www.ely-keskus.fi/maaseudun-yritysrahoitus

Kehittämisavustus

ELY-keskus voi osallistua yrityksen kehittämishankkeiden rahoitukseen. Rahoitusta myönnetään aina harkinnanvaraisesti, ja rahoituksen saamiselle on eri rahoitusmuodoissa erilaisia edellytyksiä, jotka hakijan ja hankkeen on täytettävä. Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää yrityksen pitkän aikavälin kilpailukykyä parantavaan hankkeeseen, jolla arvioidaan olevan merkittävä vaikutus yrityksen kasvuun, teknologiaan, kansainvälistymiseen, tuottavuuteen tai liiketoimintaosaamiseen. Yritys rahoittaa kehittämishankkeesta vähintään puolet itse.

Yrityksen kehittämisavustusta haetaan ennen hankkeen aloittamista siitä ELY-keskuksesta, jonka alueella hanke toteutetaan.

https://www.ely-keskus.fi/rahoitus1

Yrityslainat

Menestyvä ja kasvava yritys saa lainaa helposti. Mutta mistä aloittava yritys, jolla ei ole vakuuksia, voisi saada lainaa? Lainaa kannattaa hakea silloin, kun mahdollisuudet menestyvän yritystoiminnan pyörittämiseen ovat ilmeiset, mutta yritykseltä puuttuu rahaa. Lainan takaisinmaksuun on kuitenkin oltava selvät suunnitelmat ja mahdollisuudet.

https://yrityksen-perustaminen.net/yrityslaina/

Apurahat

Aurora-tietokannasta voit etsiä suomalaisia tieteen ja taiteen rahoitusmahdollisuuksia, niin projektirahoitusta kuin henkilökohtaisia apurahojakin. Tietokannassa on rahoitusmahdollisuuksia yli 400 rahoittajalta, ja uusia tietoja päivitetään jatkuvasti. Auroran tiedot on kerätty suoraan rahoittajilta.

https://www.aurora-tietokanta.fi/