Yrittäjä on julkisen terveydenhuollon piirissä, kuten muutkin suomalaiset, mutta halutessaan yrittäjä voi järjestää itselleen ja yritykselleen työterveyshuollon, jonka kustannuksiin saa Kelasta korvauksia. Jälleen korvausten edellytyksenä on YEL-vakuutus.

Työterveyshuollon voi ostaa terveyskeskukselta tai yksityiseltä lääkärikeskukselta. Kela korvaa yrittäjän ehkäisevästä työterveyshuollosta ja yleislääkäritasoisesta sairaanhoidosta aiheutuvia tarpeellisia ja kohtuullisia kustannuksia sairausvakuutuslain perusteella.

Yksinyrittäjälle oman työterveydenhoitopalveluiden ostaminen on siis vapaaehtoista, mutta jos yrityksessä on palkattuja työntekijöitä, heille tulee lain mukaan järjestää terveyspalvelut. Yksinyrittäjälle yksityiset terveyspalvelut voivat olla suhteellisen kalliita, mutta hankinnan tarpeellisuus riippuu yrittäjän tilanteesta.

Hyvinvoiva henkilöstö on työpaikan tärkein voimavara. Työkykyinen työntekijä vaikuttaa organisaation kilpailukykyyn, taloudelliseen tulokseen ja maineeseen.

https://www.kela.fi/tyoterveyshuolto-yrittaja

https://www.ttl.fi/teemat/tyoterveys/yrittajat-ja-itsensatyollistajat/tyoterveyshuolto-yrittajan-tukena

https://www.ttl.fi/ajankohtaista/blogi/onko-pakko-hankkia-tyoterveyshuolto