Avoin yhtiö (Ay) ja kommandiittiyhtiö (Ky) ovat henkilöyhtiöitä, joihin liittyy käsite yhtiömies. Kommandiittiyhtiössä on vähintään yksi vastuunalainen yhtiömies sekä vähintään yksi äänetön yhtiömies, jolla ei ole taloudellista vastuuta mutta ei myöskään päätösvaltaa.

Avoimessa yhtiössä yhtiömiehet vastaavat henkilökohtaisesti yhtiön veloista ja velvoitteista sekä omasta että muiden yhtiömiesten puolesta, mutta he kaikki voivat myös tehdä vapaasti päätöksiä ja sitoumuksia. Luottamuksen pitää olla todella suuri, koska vastuu on aina yhteinen. Kenties tämän takia varsin monet avoimet yhtiöt ovat pieniä perheyrityksiä.

Lainsäädäntö mahdollistaa näissä yhtiömuodoissa yhtiön sisäisen hallinnon ja valtasuhteiden vapaan toteuttamisen. Ellei asiasta ole toisin päätetty, voivat kaikki yhtiömiehet tehdä päätöksiä firman puolesta yksin, mikä nopeuttaa toimintaa mutta on samalla myös erittäin iso riski. Yhtiössä työskentelevälle yhtiömiehelle voidaan maksaa palkkaa, ja myös niin kutsutut yksityisotot ovat mahdollisia.

Tähän liittyy vastaavasti se huono puoli, että yhtiömies on aina vastuussa myös toisten yhtiömiesten tekemistä sitoumuksista. Jokainen yhtiömies vastaa yhtiön veloista henkilökohtaisella omaisuudellaan.

Kommandiittiyhtiön perustaminen:
https://yrityksen-perustaminen.net/kommandiittiyhtio/

Avoimen yhtiön perustaminen:
https://yrityksen-perustaminen.net/avoin-yhtio/

Kommandiittiyhtiön äänettömän yhtiömiehen vastuu yhtiön velasta:
https://www.minilex.fi/a/kommandiittiyhti%C3%B6n-%C3%A4%C3%A4nett%C3%B6m%C3%A4n-yhti%C3%B6miehen-vastuu-yhti%C3%B6n-velasta

Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä:
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1988/19880389